Produktioner

Ett axplock av produktioner som helt eller delvis är producerade av

Profundum Film. 

PENTRUDER

Film för Pentruder RS2 HFi betongsåg.

PROFUNDUM

Kort-dokumentär om ett par gruvdykare i Sverige.

SOCIALDEMOKRATERNA

Julhälsning från Socialdemokraterna dec 2020.
Producerad tillsammans med

Kjell & Herkules.

 

Beställningsfilm

Vi skapar film utifrån era önskemål i kombination med branschtekniska standarder och berättande.

IDÉ / KONCEPT

Ni kommer med en idé eller ett koncept som ni vill utveckla till en film. Vi diskuterar idén utifrån vad som är möjligt att skapa inom ramen för den budget som finns för projektet.

PRODUKTION

Alla parter möts upp för inspelning av den planerade filmen under överenskommen period.

EFTERBEARBETNING

Materialet från inspelningen samlas in och hamnar hos klippare för efterbearbetning. Här skapar vi den färdiga filmen tillsammans med dig genom återkopplning och insyn i projektet.